Formularz zgody na zawody narciarskie.

08.02.2023 |  Katarzyna Bobak

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

w wycieczce narciarskiej w dniu 20 lutego do Nowego Targu, na stok Zadział. Jednocześnie oświadczam, że nie ma przeciwwskazań, aby moje dziecko wzięło udział w tego typu wycieczce. Jego umiejętności pozwalają na samodzielne zjazdy i korzystanie z wyciągu. Zobowiązuję się pokryć koszty wyjazdu – 140 zł.

 

                                                                                                                                                                                                  Data, podpis rodzica