Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2019

09.10.2019 |  Magdalena Woźny

W tym tygodniu mają miejsce obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 2019. My także pragniemy uczcić ten czas i zapoznać uczniów z zagadnieniem dysleksji.

Wśród nas jest wielu dyslektyków. Przejawiają oni specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Mają też często problemy z percepcją wzrokową, słuchową oraz integracją percepcyjno-motoryczną. Uczniowie z dysleksją przejawiają wrodzone trudności w nauce, które sprawiają, że ich szkolny start jest utrudniony. Na przykładzie starszych uczniów naszej szkoły, pragniemy jednak ukazać młodszym wychowankom, że kłopoty, z którymi borykają się dyslektycy, są do przezwyciężenia!:)

Pani Pielewska i Pani Biskup zaangażowały uczniów ze starszych klas, przejawiających dysleksję, aby podczas Tygodnia Świadomości Dysleksji przeczytali swym młodszym koleżankom i kolegom wybrane baśnie H. Ch. Andersena. Uczniowie podczas pobytu w świetlicy zapoznali się więc ze zmaganiami Brzydkiego Kaczątka. Poznali także smutne losy skowronka i stokrotki z baśni pt. „Stokrotka”.

Doświadczenia Kaczątka z początku były trudne. Było wyśmiewane i czuło się gorsze, odmienne. Ostatecznie jednak stało się szczęśliwym łabędziem!:) Wszystkim uczniom z dysleksją, i nie tylko, życzymy, aby oni również nie zniechęcali się niepowodzeniami i wierzyli we własne siły i możliwości!:) Albert Einstein, Issac Newton, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, H. Ch. Andersen i wielu innych wybitnych ludzi, także było dyslektykami!:)

Losy stokrotki i skowronka ostatecznie były bardziej smutne. Płynie z nich jednak piękne przesłanie. Każdy jest na swój sposób wyjątkowy (nie każdy musi zostać geniuszem)!:) Należy cieszyć się z każdej pięknej chwili oraz dbać o zdrowie swoje i innych (zarówno ludzi, zwierząt, jak i roślin). Jak powiedział patron naszej szkoły Henryk Sienkiewicz: „Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca”. To jest najważniejsze.

GALERIA