Czas końcoworocznych podsumowań

22.12.2020 |  Małgorzata Łyko

Podsumowanie pracy zdalnej uczniów klas I-III, zrealizowanych projektów, odbytych imprez i uroczystości, sukcesów oraz codziennej nauki. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Prezentacja