dziecko1

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej.

  1. Szkoła jest objęta systemem ewidencji elektronicznej zapisów do I klasy na stronie www.krakow.elemento.pl, na której rodzice lub prawni opiekunowie mogą wypełnić wniosek lub zgłoszenie o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Możliwe jest również wypełnienie wniosku/zgłoszenia w sekretariacie szkoły w podanych niżej godzinach.
  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do klasy I w miarę posiadanych wolnych miejsc, na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego złożony do dyrektora szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego:
    złożenie wniosku w sekretariacie szkoły, w dni robocze (pn., śr., czw., pt. w godz.7.30 – 15.30, wtorek w godz. 9.00 – 17.00).
    2 maja pomimo wtorku, sekretariat czynny do 15:00.
    Wniosek rejestrowany jest kolejno na liście zapisów.

Zasady rekrutacji okresla Uchwała XXXIV/574/15 RMK

Terminarz