Zapisy do I klasy

09.03.2018 |  Ryszard Sikora

Informujemy, ze zapisu dziecka do I klasy można dokonać w serwisie rekrutacyjnym w dniach 1.03 – 28.03.2018r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu, natomiast zamieszkałe w innym rejonie wg kryteriów ustalonych w uchwale Rady Miasta Krakowa.