Firma ubezpieczeniowa – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci

 

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

 

Zgłoszenia szkody można dokonać:
1. pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie162 z dopiskiem „szkoda z NNW Szkolne”
2. osobiście w każdej jednostce terenowej Compensy (np. 31-261 Kraków, ul. Rusznikarska – Deptak 2/8)
3. za pośrednictwem strony internetowej www.compensa.pl (preferowane)

Compensa Kontakt: + 48 22 501 61 00