Turniej Świetlic: Poznaj Szlak Orlich Gniazd

17.04.2018 |  Magdalena Woźny

Dnia 17 kwietnia wzięliśmy udział w Turnieju Świetlic: „Poznaj Szlak Orlich Gniazd”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 123 w Krakowie. Organizatorem była Pani Joanna Trygar-Polak, koordynatorka sieci świetlicowej. Do konkursu mogły przystąpić 3 – osobowe zespoły z klas trzecich (z jednej szkoły jeden zespół pod opieką wychowawcy świetlicy).

Naszą szkołę reprezentowała trójka uczniów z klasy III B: Zofia Zomerska, Maksymilian Idzik i Jakub Kołodziejczyk. Nasi Przedstawiciele spisali się doskonale!:) Zajęli II miejsce, czego ogromnie gratulujemy! Cieszymy się, że mamy takich zdolnych uczniów!:)

Turniej obejmował szeroki zakres wiedzy. Zadaniem dzieci było rozwiązanie testu dotyczącego informacji o zamkach na Szlaku Orlich Gniazd. Uczniowie musieli wykazać się znajomością ich usytuowania na mapie oraz potrafić rozpoznać ruiny poszczególnych zamków na podstawie zdjęć. Test obejmował również pytania dotyczące treści wybranych rozdziałów z książki Hanny Kostyrko pt. „Klechdy domowe”:

  • „Kazimierz Wielki kumem”,
  • „Stopka królowej Jadwigi”,
  • „Twardowski”,
  • „Jak magik z Krakowa nabrał śląskiego zbójnika”,
  • „Diabelski most”,
  • „Skarby w Tęczynie”,
  • „Książę z Raciborza zwycięzcą Rubezahla”.

Ponadto, po napisaniu testu, każdy zespół miał za zadanie wykonanie pracy plastycznej. Uczniowie sporządzali makietę dawnego zamku przy użyciu tektury, rolek papieru toaletowego oraz nożyczek, kleju i pisaków. W tym zadaniu nasza drużyna ponownie spisała się doskonale! Zosia, Kuba i Maks wspaniale ze sobą współpracowali i stworzyli efektowną pracę, która została wysoko oceniona przez jury konkursowe! Zosia, Maks i Kuba wykonali również podczas zajęć w naszej świetlicy wspólną pracę plastyczną przedstawiającą bramę Zamku w Ojcowie, którą zabrali na zawody. Ozdobiła ona tablicę dekoracyjną w Szkole Podstawowej 123.

Całość uświetniły występy dwóch dziecięcych zespołów tanecznych. Pierwszym był taniec baletowy uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 64. Drugim natomiast, pokaz tańca dworskiego w wersji współczesnej, przygotowany przez gospodarzy (Szkoła Podstawowa 123). Zwycięzcy Turnieju otrzymali również atrakcyjne nagrody.     

Zosia, Kuba i Maks wrócili bardzo zadowoleni, wzbogaceni o nowe doświadczenia. Doceniamy wysiłek, który włożyli w przygotowanie do konkursu i życzymy kolejnych sukcesów!:)

Zapraszamy do obejrzenia galerii relacjonującej przebieg zdarzeń!  

GALERIA