dziecko8 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 36 im. H. Sienkiewicza 2016/2017

 

Skład Rady Rodziców:

przewodniczący – Violetta Wilk 1b

I z-ca – Artur Lamparski 3d

II z-ca –  Karolina Jaworska 4a

skarbnik –  Jadwiga Adamczyk

sekretarz –  Barbara Brachowska

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Joanna Adamska 2a

Aneta Zmuda 6a

Edyta Boguszewicz 6c

 

e-mail: rr@sp36.pl

 

Konto Rady Rodziców  PKO S. A. – 45 1240 4722 1111 0010 4771 7111