Projekt „Seniorzy i My”

10.02.2018 |  Sylwia Kondek

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 36 bierze udział w projekcie „Seniorzy i My”. Projekt powstał z inicjatywy Urzędu Miasta Krakowa. Szkolnymi koordynatorkami projektu są: Monika Basiaga oraz Sylwia Kondek.

Celem naszych wspólnych działań jest:

  • przeciwdziałanie izolacji społecznej i dyskryminacji ze względu na wiek,
  • budowanie więzi międzypokoleniowej,
  • przełamywanie stereotypów,
  • konfrontacja poglądów, wymiana doświadczeń między pokoleniami,
  • uwrażliwianie młodzieży na potrzeby osób starszych, ich problemy, ograniczenia, uczenie wzajemnego szacunku.

Szczegółowy opis działań, które udało się dotychczas zrealizować w ramach projektu „SiM” w naszej Szkole:

https://docs.google.com/document/d/1Sc2Csm_7ZsnCSyZ9oYQa_crjxvmZhjJnZa883akIOpU/edit?usp=sharing