Dokumenty szkolne:

»  Statut szkoły

»  Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

ksiazki»  Raport ewaluacji zewnętrznej 2010r.

Wymagania edukacyjne i sposoby oceniania:

» Religia

»    Język polski

»    Historia

»    Język angielski

»    Język niemiecki

»    Matematyka

»    Przyroda

»    Geografia

»    Biologia

»    Chemia

»    Fizyka

»    Muzyka

»    Plastyka

»    Zajęcia techniczne

 »   Technika

»    Zajęcia komputerowe

»    Informatyka

»    Wychowanie fizyczne