Dokumenty szkolne:

»  Statut szkoły

»  Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

ksiazki»  Raport ewaluacji zewnętrznej 2010r.

Wymagania edukacyjne i sposoby oceniania:

»       Religia

»    Język polski

»        Historia

»        WOS

»        Język angielski

»        Język niemiecki

»        Matematyka

»        Przyroda

»        Geografia

»        Biologia

»        Chemia

»        Fizyka

»        Muzyka

»        Plastyka

»        Zajęcia techniczne

»        Technika

»        Zajęcia komputerowe

»        Informatyka

»        Wychowanie fizyczne

»       Edukacja dla bezpieczeństwa