Datek zamiast kwiatka.

21.06.2017 |  Ryszard Sikora

Wzorem lat ubiegłych nauczyciele i dyrekcja naszej szkoły zachęcają, aby zamiast tradycyjnego kwiatka  na zakończenie roku wspomóc  Małopolskie Hospicjum dla Dzieci przy ul. Odmętowej 4 w Krakowie.
Nr konta 40 1020 2892 0000 5702 0179 5541.